Vergi Levhası Nedir? Nasıl Alınır?

Vergi levhası, vergi mükellefi olanların sahip olması gerekli olan belgelerden bir tanesidir. Vergi levhası olmadan işletme açılmamaktadır. Ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı olan kişiler, defter tutan çiftçiler, kolektif şirketler ve adi komandit şirketlerin vergi levhası olmalıdır.

Vergi levha sistemi Maliye Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. Bu uygulamanın amacı ise vatandaşların vergi ödeme sisteminde şeffaflığı sağlamaktır. Vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulmaktadır. Vergi levhasında işletmenin mükellefinin bilgileri yer alır. Bu bilgiler ad ve soyad, ticaret unvanı, işin başlangıç durumu ve faaliyeti ile ilgili bilgiler, bağlı olunan vergi dairesi ve tasdik yeri, açık adres, vergi türü, vergi sicil numarası, mükellefin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve takvim yılını kapsar.

Vergi levhası bulundurması kişiler, vergi levhalarını iş yerlerinin; merkezlerinde, şubelerinde, satış mağazalarında, yazıhanelerinde, ticari taşıtlarında bulundurmalıdır ve gerektiği zamanlarda yetkililere verebilmelidir.

Bu Yazıda Neler Var?

İnternet Üzerinden Vergi Levhası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Maliye Bakanlığının ve Gelir İdaresi Başkanlığının ortak çalışması üzerine e-vergi levhası hizmeti sunulmuştur. Bu hizmetin sağladığı kolaylık sayesinde vergi levhası almak isteyen kişiler gelir vergisi ve kurumlar vergisini internet üzerinden Gelir Dairesi Başkanlığına sunabilmektedir. Bu işlemin ardından vergi mükellefi olan kişinin vergi kaydı oluşturulmuş olacaktır. Kaydı oluşmuş kişiler internet üzerinden e-vergi çıktısı da alabilir.

Online Vergi Levhası Takibi Nasıl Yapılır?

vergi levhası nedir

İlk olarak Gelir İdaresi Başkanlığının, internet vergi dairesine giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş işlemini gerçekleştirdikten sonra sorgulama sayfası üzerinden vergi kimlik no, tc kimlik no ve il ve vergi adresi bilgilerinin eklenmesi gerekir. Bu bilgileri doğru bir şekilde yazdıktan sonra sorgula butonuna tıklamanız gerekiyor. Sorgulama işlemini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

E-devlet uygulaması üzerinden vergi levhası sorgulama işlemi yapmak için e-devlet bilgilerinizle sisteme giriş yapıp ardından e-vergi sorgulama ekranındaki bilgileri doldurarak sorgula butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Vergi Levhası Asılmak Zorunda Mıdır?

Bazı işletmeler kendi tercihleri doğrultusunda vergi levhalarını işletmelerinin görünen bir yere asmayı tercih etmektedir. Ancak, vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece işletmenizde vergi levhanız bulunmalıdır ve gerektiğinde ibraz edilebilir olmalıdır. Aksi halde 213 Sayılı VUK 353/4.Maddeye göre maddi olarak ceza alır ve aynı zamanda usulsüzlük cezasına çarptırılır.

Vergi Borcu Nasıl Öğrenilir?

Vergi borcu öğrenme işlemi günümüzde oldukça kolaydır. Vergi borcu öğrenmek için Gelir İdaresi Başkanlığına ait olan internet vergi dairesi hizmeti üzerinden borç bilgisi sorgulanabilir. Yada bu işlemin yerine e-devlet üzerinden yapılan sorgulamalar sayesinde son dönemlere ait olan vergi borçları ve bütün dönemlerin borçlarını görüntüleyebilirsiniz. Bütün borçların sorgulandığı ekran üzerinden ödenmemiş veya kısmi ödenmiş borçlarınızı da görebilirsiniz.

Vergi Levhası Bulundurmamanın Cezası Nedir?

Vergi levhası bulundurma mecburiyetinde olan mükelleflerin, vergi levhası bulundurmadığı ve bu durumun tespit edildiği süreçte Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası verilecektir. Bu cezanın içeriği ise aşağıdaki gibidir:

“4. (Değişik: 25/5/1995 – 4108/8 md.) Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için 10.000.000 (2017 yılı için 210 TL, 2018 Yılı için 240 TL) lira özel usulsüzlük cezası kesilir.”

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir