Kefalet Sigortası Nedir?

Bazıları sigorta açısından zorunludur, bazıları ise isteğe bağlıdır. Günümüzde sağlık, eğitim ve barınma için özel sigorta birçok avantaja sahiptir. Ancak bireysel sigortaya ek olarak ticari sigorta da giderek daha fazla tercih edilmektedir. Bu noktada 2017 yılında hayatımıza giren mevduat sigortası hakkında daha fazla bilgi vermek doğru olacaktır. listelenmiş. Mevduat sigortası nedir?

İsteğe bağlı sigorta ürünlerinden biri olan mevduat sigortasında, sigorta şirketi sigortalı için bir nevi kefil konumundadır. Bu durumda sigortalının sigorta poliçesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sigorta şirketi devreye girerek lehtarın yani karşı tarafın verilen teminata göre zararı karşılamasını sağlayacaktır. Mevduat sigortası için taraflar: Sigortacılar sigortalı ve hak sahibi olarak ikiye ayrılır. Öte yandan, tüm şirketler garanti sigortası satın alamaz. Bunun nedeni, poliçe hazırlanmadan önce birçok belgenin ayrıntılı olarak gözden geçirilmesi ve şirketin mali durumunun kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılmasıdır. Bu süreçte istenen belgeler şunlardır:

Bu Yazıda Neler Var?

Kefalet Sigortası Nerelerde Kullanılır?

Yukarıdaki belgelerle sigorta şirketine başvuran şirketler, risk analizinin olumlu çıkması durumunda teminat sigortası yaptırabilirler. Mevduat sigortası bir yıl süreyle geçerlidir ve aksi belirtilmedikçe saat 12:00’de sona erer.
00:00, 12:00 başlangıç
00 ile bitirin. Ancak sigortalı, dilerse mevduat sigortasını erken feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda poliçede yer alan masrafların sigorta şirketine ödenmesi gerekir. Mevduat sigortası nerelerde kullanılır?

Mevduat sigortası, teminat gerektiren tüm kurumlarda hazırdır. Teminat yerine geçtiği için geniş bir kapsam yelpazesine sahip olan mevduat sigortası söz konusu olduğunda, teminat tüm özel kuruluşlar tarafından teminat olarak kabul edilmektedir. Ancak teminatın bir kamu kurumu tarafından ikame edilip edilemeyeceğinin önceden kontrol edilmesi önemlidir. Ayrıca bankalarda teminat yerine kullanılabilir. Özetle tahvil sigortası nerelerde kullanılır, özel sektör ve bazı kamu kurumları ile ilgili sorular rahatlıkla cevaplanabilmektedir.

Kefalet Sigortasından Kimler Faydalanır?

Birçok sektör kefalet bonosu sigortasından yararlanabilir. Enerji firmaları, güvenlik firmaları, araç kiralama firmaları, catering firmaları ve temizlik firmaları ilk akla gelenler arasındadır. Depozito yerine teminat vermek isteyen firmalar, sigorta şirketleri ile görüşerek kolayca teminat sigortası satın alabilirler.

Kefalet Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Kefalet sigortasının birçok avantajı bulunmakta ve bu nedenle son yıllarda sıklıkla tercih edilmektedir. Kefalet sigortası avantajlarından bir kısmı şu şekildedir:

  • Borçlu tarafın borcunu ödememesi durumunda kefalet sigortası devreye girerek alacaklının zararını güvence altına alır.
  • Lehtar borcunu ödemediği takdirde, sigorta şirketi borcun tamamını karşılar.
  • Teminat mektubu yerine kefalet sigortasını kullanmak mümkündür. Bankanın teminat mektubunu “gayri nakdi kredi” olarak değerlendirmesi kredi limitinin azalmasına neden olurken, kefalet sigortasında böyle bir durum söz konusu değildir.
  • Kefalet sigortası sayesinde, sigortayı yaptıran firmanın kredi limitleri etkilenmez.

Kefalet sigortasının avantajlarının yanı sıra, sigorta şirketi tarafından sigortalıya sunulan kefalet senedi ile alakalı da bilinmesi önemli olan birkaç husus bulunmaktadır. Kefalet senedi, kefalet sigortası yaptıran firmalara sigorta şirketi tarafından geçici ya da kalıcı teminat olarak sunulan bir belgedir. Bu belge teminat mektubu yerine kullanılabildiğinden oldukça avantajlıdır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir