İşten Ayrıldıktan Sonra Sağlık Sigortasından Yararlanma Süresi

Sigortalı olmak emeklilik primlerini ödemek için gerekli olduğu kadar sağlık hizmetlerine erişim için de önemlidir. Sigortalıların devlet hastanelerinde ve sağlık merkezlerinde ücretsiz sağlık hizmeti alma hakkı vardır. Aynı zamanda eşler ve 25 yaş altı çocukları da belirli koşullar altında ücretsiz olarak bu hizmetten yararlanma hakkına sahiptir. 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında GSS (genel sağlık sigortası) hem çalışanlar hem de aileleri için önemli olduğundan çalışan vatandaşlar kendi istekleri ile sağlık sigortası yaptırıp yaptıramayacaklarını merak etmektedirler.

Bu Yazıda Neler Var?

İşten Ayrılanlar Kaç Gün Sigortadan Yararlanır?

İşsiz işçilere kaç gün sigortalılık yapılır? Kamu sağlık sigortası primleri işverenler tarafından ödenmekte olup, bu durum vatandaşların kendi istekleri ile işten ayrılmaları veya işten çıkarılmaları durumunda avantajlıdır. Bu nedenle, bir çalışan şirketten ayrılmadan önce en az 90 gün prim ödemişse, çalışan 100 gün boyunca hem sağlık hem de eczane yardımı almaya devam edecektir. Emekliliğinden en az üç ay önce ödenen primler, kişinin primleri süreden az ödenmişse veya yeni çalışmaya başladığı ilk ayın sonunda kendisine iade edilir.Sadece 10 günü vardır. tıbbi bakım.

İşten çıkarılan kişi 100 gün içinde yeni bir iş bulursa ve sigortası varsa, işten çıkarılan kişi ve ailesi çalışırken ücretsiz tıbbi bakım alır. Buna göre vatandaşlar 90 gün içinde primlerini öderlerse iptal için biraz daha bekleyebilirler.

Eş ve Çocukların Sigortadan Yararlanma Koşulları

Belirli koşullar altında, eş ve çocuklar, iş sigortası primi öderken sağlık sigortası da alabilirler. Sonuç olarak; çalışanın bakmakla yükümlü olduğu eşinin sağlık sigortası yoksa, çalışmıyorsa, gönüllü katkı payı ödemiyorsa veya emekli maaşı almıyorsa, eşinin sigortası kapsamında ücretsiz sağlık hizmeti alabilir.

Çocukların sağlık hizmeti alabilmeleri için çeşitli koşullar bulunmaktadır. Bir çalışanın bakmakla yükümlü olduğu çocuğu liseden mezun olduğunda, mezuniyet tarihinde çocuk 20 yaşın altındaysa, ebeveyn sigortası iki yıl ücretsiz tıbbi bakım sağlar. Öte yandan, üniversiteden mezun olan çocuklar 25 yaşına kadar, mezuniyet tarihinden itibaren iki yıl süreyle sağlık hizmeti alabilirler. Çocukların tıbbi hizmet alabilmeleri için Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne giderek diploma veya eşdeğer niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Çalışan çocuklar, ebeveynlerinin sigortası yerine kendi sigortalarından yararlanabilmektedir. İşlerinden ayrılmaları ve gerekli şartları yerine getirmeleri halinde, ebeveynlerinin sigortası, tekrar işe alınana kadar sağlık sigortalarını geri almalarını sağlayacaktır.

Sağlık Hizmetlerinden Kimler Koşulsuz Faydalanabilir?

Sağlık hizmetlerinden sigortalı olmaksızın ve herhangi bir yerde çalışmaya gerek olmadan koşulsuz faydalanabilen kişiler de mevcuttur. Devletin sağladığı sağlık hizmetlerinden koşulsuz şekilde yararlanabilen kişiler şunlardır;

  • 18 yaşını doldurmamış, reşit olmayanlar.
  • Acil durum nedeniyle sağlık hizmeti alması gerekenler.
  • İş kazası dahilinde sağlık hizmeti alması gerekenler ya da meslek hastalığı bulunanlar.
  • Yetim aylığı alan çocuklar.
  • Tıbbi olarak başkasının bakımına muhtaç olan vatandaşlar.
  • Trafik kazası yapılması durumunda oluşan acil tedavi gerektiren sağlık durumları.
  • Bildirilmesi zorunlu olan bulaşıcı hastalığı bulunan kişiler.

Yukarıda listelenen durumlarda olan vatandaşlar sağlık hizmetlerinden koşulsuz bir şekilde ve herhangi bir ödeme yapmadan faydalanabiliyor.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir