Gelir Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi gerçek bireylerin, yani hukukta hak sahibi olan ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden kesilen vergi türüdür. Burada kesilen tutar hesaplanırken kişinin bir takvim yılı içerisinde elde ettiği kazançlar ve gelir getiren mülkler baz alınır.

Bu Yazıda Neler Var?

Gelir Vergisini Kapsayan Kazançlar

gelir vergisi nedir? nasıl hesaplanır?

Gelir Vergisi Kanunu‘nda belirtilene göre gelir vergisine tabi olan kazançlar şunlardır;

 • Ticari kazançlar
 • Zirai kazançlar
 • Ücretler
 • Serbest meslek kazançları
 • Gayrimenkul sermaye iratları
 • Menkul sermaye iratları
 • Diğer kazanç ve iratlar.

(İrat: Gelir getiren mülk.)

Kimlerin Gelir Vergisi Ödemesi Gerekir?

gelir vergisi nedir? nasıl hesaplanır?

Gelir vergisine mükellef olan kişiler şu şekilde sıralanabilir:

 • İkametgahı Türkiye’de olan kişiler,
 • Bir takvim yılı içerisinde Türkiye’de 6 aydan daha uzun süredir oturanlar,
 • Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese,teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlarıdır.

Bu vatandaşların Türkiye içerisinde ve dışarısında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinde vergi hesabı yapılabilir.

Türkiye’de oturmayan kişiler ise “dar mükellef” sınıfına girer ve sadece Türkiye’de elde ettikleri kazancı ve iratları üzerinden vergilendirilirler.

Gelir Beyannamesi Nedir?

gelir vergisi nedir? nasıl hesaplanır?

Gelir vergisi beyannamesi, gelirinizi gösteren ve verginin tarhının gerçekleşmesi için verilen beyannamedir. Bu beyannameye ulaşmak için Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesine giriş yapmak gerekir. Hızlıca bu sayfaya gitmek için buraya tıklayabilirsiniz

Yıllık gelir vergisi beyannamesi izleyen yılın Mart ayının başından 25. gününün akşamına kadar verilebilir. Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması durumda ise izleyen yılın Şubat ayının başından 25. gününün akşamına kadar verilebilir.

Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

gelir vergisi nedir? nasıl hesaplanır?

Gelir vergisi iki taksit olarak ödenir. Eğer gelir yalnızca basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşmuyorsa, ilk taksit Mart ayının sonuna kadar, ikinci taksit ise Temmuz ayının sonuna kadar ödenmektedir.

Eğer basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşuyorsa ilk taksit Şubat ayı sonuna kadar, ikinci taksit ise Haziran ayının sonuna kadar ödenir.

Kredi Kartıyla Vergi Borcu Ödenir Mi?

Gelir Vergisi Nereye Ödenir?

Gelir vergisini ödemek için bankalar kullanılabilir. Aynı zamanda vergiye mükellef kişinin ikmetgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesinde veya iş yerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine ödeme yapılabilir.

2020 Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

gelir vergisi nedir? nasıl hesaplanır?

22.000 TL’ye kadar

15%

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası

20%

120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası

27%

600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası

35%

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası

40%

Yukarıdaki tabloda 2020 senesinin gelir vergisi dilimleri yer almaktadır. Bu tabloya göre gelir vergisi hesabı yapılmalıdır. Peki, gelir vergisi nasıl hesaplanır? Gelin hep beraber örneklerle açıklayalım:

 • 22.000 TL altındaki gelirler için %15 oranında gelir vergisi alınmaktadır. Örneğin; vergiye tabi olacak gelirin 6.000 TL olduğunu düşünelim. Bu durumda 6.000×0,15=900 TL kadar vergi ödenmesi gerekecektir. (%15=0,15)
 • 49.000 TL’nin altında kalan gelirler için 3300TL + %20 oranında vergi uygulanmaktadır. Örneğin; Vergiye tabi olacak gelir 32000TL olsun. Bu durumda 32.000 TL’nin 22.000 TL’lik kısmı %15 oranından hesaplanır. Yani 3.300 lira ödenir. Geri kalan 10.000 TL’lik kısım ise %20’den hesaplanır. Bu orana göre 10.000×0,2= 2.000TL ödenecektir. Yani Toplamda 3.300+2.000=5.300 lira ödenir.
 • 120.000 TL’nin altındaki gelirler için 8.700 + %27 oranında vergi uygulanır. İlk 22 binlik kısım %15, 22 bin ile 49 bin arasındaki kısım %20, 49 bin ile 120 bin lira arasındaki kısım ise %27 oranında hesaplanmaktadır. Örneğin 80.000 bin lira üzerinden hesaplama yapacak olursak; İlk 49 bin lirası için 8.700 lira ödeme yapılacaktır. Geri kalan 31.000 liranın %27’si ödenecektir. Bu tutar ise 31.000×0,27=8370 liraya denk gelmektedir.

Yukarıdaki hesaplama örneklerini göz önünde bulundurarak ödemeniz gereken vergi miktarını tabloyu baz alarak hesaplayabilirsiniz. Ayrıca internet üzerinde bu işlemi yapan pek çok araç bulunmaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir