Açık Kredi Nedir? | Açık Kredi Kime Verilir? | Açık Kredi Şartları Nelerdir?

Finans kuruluşlarının belirli bir ticari geçmişi bulunan, itibar sahibi özel müşterilerine uyguladığı bir finansman sistemi olan açık kredi, bilinen kredi çeşitlerine kıyasla teminat ve kefalet bakımından farklılık gösterir. Açık kredi kime verilir sorusu ve hangi koşullarda ne kadar kredi kullandırılabileceği finans kuruluşunun inisiyatifi dahilindedir.

Bu Yazıda Neler Var?

Açık Kredi Nedir?

Açık kredi, kredi kullanımında öncü kuruluşlar olan bankaların özel müşterilerine herhangi bir teminat istemeden imza karşılığında verdikleri kredilere denir. Bankalar Kanunu’na göre bankaların verdiği nakdi borçlar, teminat mektupları, kefaletler, tahviller, vadeli işlem sözleşmeleri, vadeli satışlardan meydana gelen satışların tamamı kredi kapsamında değerlendirilir. Krediler kullanım amaçlarına göre üretim, yatırım, işletme ve tüketim kredi olarak sınıflandırılır.

Açık Kredi Kime Verilir?

Teminata göre krediler açık kredi nedir?, teminatlı kredi nedir? ve teminat mektupları nedir? olarak üçe ayrılır. Teminatlı kredilerde kefaletli ya da maddi teminat karşılığında kredi kullandırılır. Kefaletli kredilerde borçlunun borcunu ödeme ihtimaline karşı kefil sorumludur. Mal varlığı karşılığı teminatlı kredilerde ise menkul ya da gayrimenkul bir varlığın teminatı söz konusudur. Teminatsız bir kredi türü olan açık kredide borçlu açısından kişisel yüklenim esastır.

Herhangi bir teminata ya da kefalete dayanmaksızın sadece borçlunun imzası karşılığında verilen kredi türüdür. Kredi kullanımında ödeyebilme gücüne olan güven esas alınır. Açık kredilerin kullandırılmasında banka açısından borçlunun itibarı, toplumdaki konumu, ahlakı, ticari bilinirliği ve mal varlığı en önemli unsurlar arasında yer alır.

Açık Kredi Şartları Nelerdir?

Bankalar bu tür açık kredileri güvendikleri müşterilerine verirler. Belli bir sözleşme ve imza karşılığında bu kredi kullandırılır. Aslında baktığınızda çoğu kredi bu şekilde ilerler. Bu durumda müşteri bankaya karşı bütün mal varlığı ile sorumlu olur. Açık olmasının sebebi budur. Herhangi sınırlı bir teminat bulunmaz ve müşteri elinde olan bütün her şeye karşılık bu krediyi kullanmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir